Kandidatenlijsten 2023

De geldigheid en nummering van de kandidatenlijsten voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2023 zijn vastgesteld.

Openbare zitting

Tijdens de openbare zitting van vrijdag 3 februari 2023 om 17.00 uur werd beslist over:

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke partij;
  • de nummering van de ingediende kandidatenlijsten.

Kandidatenlijsten

Bekijk het proces-verbaal van de kandidaatstelling voor de Provinciale Statenverkiezing Zeeland en het proces-verbaal van de kandidaatstelling van het waterschap Scheldestromen. Hierin zijn de volledige kandidatenlijsten te vinden: