Campagne voeren voor verkiezingen

Wilt u voor uw politieke partij campagne voeren voor verkiezingen? Dan moet u voor een aantal campagnemiddelen eerst toestemming vragen. Dit doet u bij de gemeente waar u de campagne wilt voeren.

De gemeente organiseert de verkiezingen. U kunt voor uw politieke partij een verkiezingscampagne houden. Dan moet u zich aan regels van de gemeente houden, bijvoorbeeld voor:

 • het aanplakken van verkiezingsposters
 • het ophangen van spandoeken
 • het plaatsen van kraampjes
 • het rondrijden met een geluidswagen
 • het werven van leden

Voor een aantal campagnemiddelen moet u een vergunning of ontheffing aanvragen bij de gemeente. Andere middelen zijn alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plekken.

U kunt tot uiterlijk vrijdag 10 februari 2023 verkiezingsposters aanleveren bij het gemeentebedrijf, Nijverheidsweg 34 te Sint-Maartensdijk. Het gemeentebedrijf zorgt dat de posters op de verkiezingsborden worden geplakt, voordat deze worden geplaatst.

Maximale grootte van de verkiezingsposters: A1 (81,4 cm x 59,4 cm).

Op woensdag 15 maart 2023 worden de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen gehouden. De verkiezingsborden worden één maand voorafgaand aan de verkiezingen geplaatst, dus in de week van 13 februari 2023.

Overzicht locaties verkiezingsborden per kern
Kern Locatie    
Anna Jacobapolder Langeweg (berm/groenstrook ingang dorp)    
Oud-Vossemeer hoek Molenstraat (groenstrook)    
Poortvliet hoek Zuidplantsoen (gazon)    
Scherpenisse Spuidamstraat (groenstrook voor fietsenstalling bushalte)    
Sint-Annaland Langeweg (ingang dorp)    
Sint-Maartensdijk Haven (hoek Molenstraat)    
Sint Philipsland Stationsstraat (naast woonplaatsbord)    
Stavenisse Stavenisseweg (groenstrook)    
Tholen Ten Ankerweg (bij Molenvlietsestraat)    

De voorwaarden voor het voeren van een campagne voor verkiezingen zijn onder andere:

 • U houdt geen acties in het stemlokaal of in de directe omgeving daarvan op de dag van de verkiezingen.

Zo vraagt u een vergunning of ontheffing aan voor het voeren van een verkiezingscampagne:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft in ieder geval door:
  • voor welke verkiezingen u campagne wilt voeren
  • voor welke partij u campagne wilt voeren
  • waar en hoe u campagne wilt voeren
  • wanneer en hoe laat u campagne wilt voeren

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.