Campagne voeren voor verkiezingen

Wilt u voor uw politieke partij campagne voeren voor verkiezingen? Dan moet u voor een aantal campagnemiddelen eerst toestemming vragen. Dit doet u bij de gemeente waar u de campagne wilt voeren.

De gemeente organiseert de verkiezingen. U kunt voor uw politieke partij een verkiezingscampagne houden. Dan moet u zich aan regels van de gemeente houden, bijvoorbeeld voor:

 • het ophangen van spandoeken
 • het plaatsen van kraampjes
 • het rondrijden met een geluidswagen
 • het werven van leden

Voor een aantal campagnemiddelen moet u een vergunning of ontheffing aanvragen bij de gemeente. Andere middelen zijn alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plekken.

In overleg met de politieke leiders van de fracties die in de gemeente Tholen actief zijn, is de afspraak gemaakt om geen posters van partijen te plakken op de verkiezingsborden. Als alternatief is afgesproken om met algemene posters aandacht te vragen voor de Tweede Kamerverkiezing.

Effectiviteit

De reden voor deze afspraak is onder andere dat er twijfel bestaat over de effectiviteit van het plakken van posters. Hierbij is gekeken naar alle andere manieren die al worden ingezet of ingezet kunnen worden. De politieke partijen maken zelf bijvoorbeeld veelvuldig gebruik van social media als kanaal. Ook in het kader van duurzaamheid is gekozen voor een andere aanpak. De politieke leiders van alle in onze gemeenteraad vertegenwoordigende partijen hebben deze afspraak omarmd.

Campagnemiddelen

Uiteraard is het toegestaan om verkiezingsposters te plaatsen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld op de driehoeksborden, in tuinen of percelen. De eigenaar moet het hier uiteraard mee eens te zijn. Het plaatsen van posters mag drie weken voor aanvang van de verkiezingen en moeten door de politieke partijen zelf geplaatst en zelf verwijderd worden.

Wanneer de verkeersveiligheid en/of openbare orde in het geding komt of wanneer de verkiezingsposters de neutraliteit van een stembureau aantasten, verwijdert de gemeente Tholen deze uitingen.

Geen financiële bijdrage

Wellicht ten overvloede, maar de gemeente Tholen ontvangt voor deze extra Tweede Kamerverkiezing geen bijdrage of compensatie vanuit het Rijk. Daarmee zijn er formeel geen gelden beschikbaar voor de organisatie en ook niet voor (het plaatsen van) verkiezingsborden. Dit in tegenstelling tot reguliere verkiezingen die normaal volgens het schema van 1 keer per 4 jaar plaatsvinden. Normaliter compenseert het Rijk de gemeentes wel met een bijdrage via de algemene uitkering voor de organisatie en uitvoering van de werkzaamheden rondom de verkiezingen.

Op woensdag 22 november 2023 wordt de Tweede Kamerverkiezing gehouden. De verkiezingsborden worden één maand voorafgaand aan de verkiezingen geplaatst, dus in de week van 23 oktober 2023.

Let op! Nieuw is dat er op de borden geen posters worden geplakt van de politieke partijen. Op de borden komt een algemene tekst waarmee we aandacht vragen voor de Tweede Kamerverkiezing op 22 november.

Overzicht locaties verkiezingsborden per kern
Kern Locatie    
Anna Jacobapolder Langeweg (berm/groenstrook ingang dorp)    
Oud-Vossemeer hoek Molenstraat (groenstrook)    
Poortvliet hoek Zuidplantsoen (gazon)    
Scherpenisse Spuidamstraat (groenstrook voor fietsenstalling bushalte)    
Sint-Annaland Langeweg (ingang dorp)    
Sint-Maartensdijk Haven (hoek Molenstraat)    
Sint Philipsland Stationsstraat (naast woonplaatsbord)    
Stavenisse Stavenisseweg (groenstrook)    
Tholen Ten Ankerweg (bij Molenvlietsestraat)    

De voorwaarden voor het voeren van een campagne voor verkiezingen zijn onder andere:

 • U houdt geen acties in het stemlokaal of in de directe omgeving daarvan op de dag van de verkiezingen.

Zo vraagt u een vergunning of ontheffing aan voor het voeren van een verkiezingscampagne:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft in ieder geval door:
  • voor welke verkiezingen u campagne wilt voeren
  • voor welke partij u campagne wilt voeren
  • waar en hoe u campagne wilt voeren
  • wanneer en hoe laat u campagne wilt voeren

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.
1