Ga naar de content van deze pagina.

Internet is onmisbaar. Snel internet in het buitengebied is één van de voorwaarden voor de leefbaarheid en economische ontwikkeling in de gemeente Tholen. Maar voor meer dan 800 adressen in het buitengebied van de gemeente Tholen is geen snelle internetverbinding beschikbaar. Dit worden de witte adressen genoemd. De gemeente helpt om ervoor te zorgen dat ook daar goed internet komt.


Subsidie

Vast-draadloze netwerken zijn de oplossing om het buitengebied van snel internet te voorzien. Provincie Zeeland en de gemeente Tholen willen de realisatie van deze netwerken versnellen door een subsidieregeling voor de witte adressen in het buitengebied. Witte adressen zijn adressen waar geen hoogwaardige breedbandverbinding telecommunicatieverbinding met een downloadsnelheid van 30 Mbps of meer beschikbaar is. Een particulier huishouden of een zakelijke afnemer die wordt voorzien van een geactiveerde aansluiting op een hoogwaardige breedbandverbinding, kan subsidie aanvragen voor de aansluitkosten.


Het subsidiebedrag bedraagt € 200,- per aangesloten wit adres binnen de grenzen van het grondgebied van de gemeente Tholen. Van dit bedrag wordt de helft door gemeente Tholen beschikbaar gesteld; de andere helft door provincie Zeeland. De subsidie regeling zal tot 1 maart 2019 lopen.


Aanmelders kunnen hun aansluitkosten gesubsidieerd krijgen. Er is voor 321 adressen subsidie. U vraagt subsidie aan via het aanvraagformulier (pdf). Op deze subsidieregeling zijn de “Algemene Subsidieverordening gemeente Tholen” en de “Nadere regels subsidie voor aansluiting hoogwaardig breedband internet van witte adressen in de gemeente Tholen” van toepassing.


Zie ook de website van Impuls Zeeland en https://www.impulszeeland.nl/nl/heelzeelandbreedband/aansluitsubsidie-per-gemeente 


Contact

Ir. H.M. Kieviet

Economische Zaken en Bedrijfscontactfunctionaris        
Tel: 14 0166

Email: hki@tholen.nl