Huisregels gemeentelijke zwembaden

De gemeente wil dat iedereen die komt zwemmen een leuke tijd heeft en zich veilig voelt. Daarom zijn er een aantal huisregels.

1. Toegang tot de zwembaden

 • De bezoeker is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid.
 • Het is verboden de volgende goederen en zaken mee te nemen: glaswerk, geluidsapparatuur, drugs, alcohol, verdovende middelen en dergelijke, voorwerpen die andere bezoekers kunnen verwonden en/of intimideren en (huis)dieren.

2. Zwemmen en Veiligheid

 • Zwemmers onder de 18 die niet beschikken over een zwemdiploma, dienen begeleid te worden door een begeleider (18+). Deze begeleider moet in de directe nabijheid (ook in het water) van de zwemmer zijn en de begeleider is verantwoordelijk voor de veiligheid van de persoon die hij/zij begeleidt. Zwemmers die niet beschikken over een zwemdiploma dragen altijd bandjes of zwemvesten aan het lichaam (EN13138-norm). Het diepe bad is voor hen niet toegankelijk. 
 • Duiken is alleen toegestaan in het diepe bad (vanaf 2 meter diepte).
 • Zwemmers met een medische beperking wat een nadelig effect kan hebben op eigen veiligheid, dienen dit vooraf te melden bij het personeel.
 • Kinderen met een zwemdiploma mogen vanaf 7 jaar zonder begeleiding naar binnen.
 • Bij onweer:
  • bij het eerste gerommel (ook in de verte) gelijk het water verlaten; 
  • niet meer douchen;
  • een half uur na de laatste bliksem of donder mag het zwembad pas weer open (een veilige marge die wettelijk is vastgesteld).

3. Algemeen

 • U dient in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
 • Bent u 14 jaar en ouder dan dient u in het bezit te zijn va een geldig ID-bewijs.
 • In verband met de handhaving van de veiligheid kan het personeel zich het recht voorbehouden de openingstijden van het zwembad te wijzigen en het zwembad/attracties geheel of gedeeltelijk te sluiten. 
 • Het gehele zwembad wordt met behulp van een bewakingssysteem geobserveerd, deze beelden worden vastgelegd. Uw privacy wordt gewaarborgd volgens de ‘Wet persoonsbescherming’. Beelden worden alleen gebruikt bij calamiteiten en/of misdrijven.
 • Op het gehele terrein van beide zwembaden geldt een rookverbod.
 • Camera's en telefoons mogen niet mee in het water of in een attractie.
 • Het is verboden willekeurige bezoekers te fotograferen, te filmen of op een andere wijze lastig te vallen.
 • Het nuttigen van consumpties in of boven het water is niet toegestaan.
 • Neem niet onnodig waardevolle spullen mee. Deze kunnen niet in bewaring worden gegeven.
 • Van onze abonnementhouders maken we een digitale foto die we gebruiken in ons kassasysteem.

4. De toegang kan worden ontzegd en/of personen kunnen uit het zwembad worden verwijderd

 • In geval van het niet naleven van de huisregels, de algemene voorwaarden en/of het niet opvolgen van instructies/aanwijzingen van het personeel en/of beveiligers.
 • Als men goederen genoemd onder punt 1 bij zich heeft of gebruikt.
 • Als men onder invloed van alcohol en/of drugs verkeert.
 • Bij onbehoorlijk gedrag of het plegen van een strafbaar feit. Van een strafbaar feit wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. 
 • Bij het lijden aan een besmettelijke ziekte(n) en/of open wonden.
 • De ontzegging geldt voor beide zwembaden. Er vindt geen restitutie van entreegeld en of abonnementsgeld plaats.

5. Aansprakelijkheid

 • Het gebruik van de zwembaden en haar voorzieningen is geheel voor eigen risico.
 • De gemeente Tholen, noch het personeel van de zwembaden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding en/of beschadigingen van uw eigendommen.
 • Bezoekers die schade toebrengen aan eigendommen/materialen van de gemeente worden aansprakelijk gesteld voor alle kosten met betrekking tot de reparaties en/of vervanging. Tevens zal hiervan melding worden gemaakt bij de politie.

6. Zwemkleding

 • Zwemmen en douchen mag alleen in zwemkleding. Deze kleding moet aan bepaalde voorschriften voldoen; zwemkleding mag niet kapot of aanstootgevend zijn, geen zwemstrings of stringbadpakken, alleen zwemkleding speciaal bedoeld als zwemkleding, deze is voorzien van een zachte stof zonder harde accessoires. Zwembroek niet langer dan tot de knieën.
 • Het dragen van T-shirts (m.u.v. zwemshirts), petten etc. in het water is niet toegestaan.
 • Topless is niet toegestaan.

7. Hygiëne

 • Ondanks onze constante zorg voor veiligheid en hygiëne kan het gebeuren dat u hierover iets op te merken heeft. Wij verzoeken u dit door te geven bij het personeel, zodat wij direct actie kunnen ondernemen.

8. Reanimatie

 • Wij passen altijd reanimatie toe, ook bij een geen reanimatie indicatie/verzoek.

9. Klachten

 • Mocht er onverhoopt tijdens uw bezoek een klacht ontstaan dan kunt u hiervan melding maken bij de receptie. Wanneer de klacht naar uw mening niet goed opgelost wordt/kan worden, dan verzoeken wij u het personeel hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. U kunt een mail sturen naar info@despettertholen.nl of zwembaden@tholen.nl

Het personeel behoudt zich het recht voor om, als de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in dit reglement is weergegeven.