Zienswijze op afstoten cultuurgoed of verzameling

Soms wil de gemeente cultuurgoed afstoten. Bent u het hier niet mee eens? Dien dan uw zienswijze in bij de gemeente.

De gemeente kan cultuurgoed afstoten door het bijvoorbeeld te verkopen. Cultuurgoed is bijvoorbeeld een schilderij uit de 17e eeuw, een archeologische vondst of een verzameling antieke munten. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u een zienswijze indienen.

De voorwaarden om een zienswijze op afstoten cultuurgoed of verzameling in te dienen zijn:

  • U dient uw zienswijze binnen 6 weken na de bekendmaking in.

Zo dient u uw zienswijze in:

  • U dient uw zienswijze in bij de gemeente.
  • U geeft door:
    • wat de datum van de bekendmaking is.
    • om welk object of welke verzameling het gaat.
    • waarom het object of de verzameling belangrijk is voor het Nederlandse cultuurbezit.

Als de gemeente het belang inziet van uw zienswijze, dan vraagt zij advies aan een onafhankelijke commissie. Adviseert ook de commissie dat het belang bestaat? Dan geeft de gemeente dat door aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit doet de gemeente uiterlijk 13 weken voor de verkoop.