Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang van zwerfdieren. De wettelijke gemeentelijke taak ten aanzien van gevonden dieren (zwervende dieren) beperkt zich tot het maximaal 14 dagen ter beschikking van de eigenaar houden van het dier. In de eerste plaats moet het dus gaan om een dier dat waarschijnlijk een eigenaar heeft.

In de praktijk gaat het nagenoeg altijd om katten en honden. De regulier in het wild voorkomende dieren (bijvoorbeeld eenden, ganzen, hazen, wilde konijnen e.d.) vallen niet onder de bewaarplicht.

Verder is er sprake van een bewaarplicht gedurende 14 dagen. De bewaarplicht voor wat betreft gevonden honden en katten is door de gemeente Tholen door middel van een overeenkomst overgedragen aan de Elkie Stichting, wat onderdeel uitmaakt van Dieren Opvangcentrum Tholen (DOT), Roolandsedijk 2 te Tholen. Samen met dit centrum geven wij invulling aan onze wettelijke taak.

Gevonden dieren als hiervoor bedoeld (dus niet de regulier in het wil voorkomende dieren) kunnen bij genoemd centrum worden gebracht. Daar wordt het dier verzorgd. Als gevonden honden of katten moeten worden opgehaald met de dierenambulance van DOT dan kan daarvoor rechtstreeks contact worden opgenomen met DOT.

Wat betreft overige gevonden (gewonde) dieren geldt het volgende:

Als er een aanrijding heeft plaatsgehad met een hert, ree, das, wild zwijn of vos of zo’n dier gewond wordt aangetroffen dan kan de politie worden gebeld. De politie weet hoe er gehandeld moet worden met deze dieren.

Verder is het voor burgers mogelijk om zelf actie te ondernemen als men een gewonde vogel aantreft. Er zijn officieel 2 opvangcentrums in de regio die inheemse vogels opvangen, namelijk:

  • Vogelrevalidatiecentrum Zundert (telefoonnummer: 076-5974165);
  • Stichting vogel- en zoogdierenopvang Zeeland de Mikke te Middelburg (telefoonnummer: 0118 - 628 288).

Bij de Mikke worden ook zoogdieren opgevangen. Deze instanties rijden zelf niet om de dieren op te halen. Men kan daar het gevonden (gewonde) dier afgeven en dan nemen zij de zorg over.