Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Als u een woning op een andere manier wilt gebruiken, moet u een vergunning aanvragen. Bijvoorbeeld als u:

  • de woonruimte tot bedrijfsruimte omvormt
  • de woonruimte tot winkel omvormt
  • meerdere woonruimten tot één woonruimte samenvoegt
  • de woning per kamer verhuurt
  • van plan bent de woning te slopen

Vaak heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Kijk ook of uw plannen passen binnen het bestemmingsplan.

Hoe werkt het?

U kunt de vergunning alleen aanvragen als u eigenaar bent van het pand.

Contactgegevens

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.

Heeft u ook een omgevingsvergunning nodig? Vraag die aan via het Omgevingsloket Online (OLO). 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving