Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

U moet een vergunning aanvragen om een woning of pand te splitsen. Bijvoorbeeld als u er meerdere appartementen van wilt maken. De gegevens van de splitsing worden in het Kadaster geregistreerd.

Moet u het pand verbouwen? Misschien heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. U heeft die niet nodig als de gesplitste woondelen voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit. De omgevingsvergunning wordt samen met de splitsingsvergunning afgegeven. 

Wat moet ik doen?

Zo vraagt u een splitsingsvergunning aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U heeft nodig:
    • uw naam en adresgegevens
    • een specificatie van de werkzaamheden
    • de gegevens van de locatie¬†

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via Omgevingsloket online. Als bedrijf heeft u hiervoor eHerkenning nodig.

Hoe werkt het?

De voorwaarden voor het aanvragen van een splitsingsvergunning zijn:

  • U bent de eigenaar van het pand.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving