Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

U moet een vergunning aanvragen om een woning of pand te splitsen. Bijvoorbeeld als u er meerdere appartementen van wilt maken. De gegevens van de splitsing worden ook in het Kadaster geregistreerd.

Wat moet ik doen?

Om een splitsingsvergunning aan te vragen, heeft u nodig:

  • uw naam en adresgegevens
  • een specificatie van de werkzaamheden
  • de gegevens van de locatie

Hoe werkt het?

U kunt een splitsingsvergunning aanvragen als u eigenaar bent van het pand. De splitsingsvergunning wordt samen met een omgevingsvergunning voor het bouwen en het slopen afgegeven.

Kunt u aantonen dat de gesplitste woondelen voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit? Dan heeft u geen omgevingsvergunning nodig.

Contactgegevens

U vraag de splitsingsvergunning aan bij de gemeente. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.

De omgevingsvergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket online.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving