Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

U heeft een watervergunning nodig als u gebruik maakt van grondwater of regenwater. Bijvoorbeeld als u:

  • niet kunt voorkomen dat verontreinigd water in het oppervlaktewater verdwijnt
  • grondwater wilt gebruiken
  • een sloot moet leegpompen

Veel activiteiten vallen onder algemene regels. Dan hoeft u vaak alleen een melding te doen. Dat is bijvoorbeeld als u regenwater laat weglopen in het riool.

Wilt u weten of u een vergunning aan moet vragen? Doe dan de vergunningcheck bij Omgevingsloket online. Er is een check voor particulieren en voor bedrijven.

Hoe werkt het?

U heeft een watervergunning nodig als u grondwater of regenwater wilt gebruiken. De watervergunning gaat niet over leidingwater.

Contactgegevens

U vraagt de watervergunning aan via Omgevingsloket online. Daar vindt u uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning en hulp bij het aanvragen. In uw online dossier ziet u wat de status van uw aanvraag is.

Bezwaar en beroep

Bij de watervergunning zijn 2 procedures: een gewone (de reguliere) en een uitgebreide procedure.

Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de instantie die uw aanvraag heeft afgewezen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Wet en regelgeving