Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd die van belang zijn. Deze verklaring is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Ook bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een visum of werkvergunning kan deze verklaring nodig zijn.

Ook bedrijven kunnen een VOG aanvragen.

Wat moet ik doen?

Digitaal aanvragen

Het is alleen mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt.

De organisatie moet dan met eHerkenning (een middel waarmee bedrijven en organisaties zich online kunnen identificeren) inloggen op https://mijn.justis.nl/vog/vogorganisatie/inloggen.htm Vraag uw organisatie of zij deze mogelijkheid biedt.

Aanvraag in het gemeentehuis

U betaalt de verklaring omtrent het gedrag (VOG) bij de aanvraag. Verder heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een ingevuld aanvraagformulier

Kunt u de VOG niet zelf aanvragen? Dan kunt u iemand machtigen. Deze persoon heeft uw machtiging nodig met:

  • uw gegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)
  • de gegevens van de gemachtigde (voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)
  • uw handtekening
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • een kopie van zijn/haar eigen geldige identiteitsbewijs

Hoe werkt het?

De belangrijkste voorwaarde is dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel eens iets strafbaars gedaan? Dan bekijkt Justis of er risico's zijn als u de verklaring omtrent het gedrag zou krijgen. Meer informatie hierover leest u op de website van Justis.

Wat kost het?

Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor natuurlijke personen kost € 41,35. De VOG voor bedrijven kost € 147,50.

Heeft u als vrijwilliger een VOG nodig? Het ministerie is bezig met een proef waarin vrijwilligers de kosten voor een VOG terug kunnen krijgen van de vrijwilligersorganisatie. Het gaat in deze proef om vrijwilligers bij:

  • bonden die zijn aangesloten bij NOC*NSF
  • Scouting Nederland
  • kindervakantieorganisaties die zijn aangesloten bij Steunpunt Kindervakanties

Vraag bij uw vrijwilligersorganisatie na wat de mogelijkheden zijn.

Contactgegevens

U vraagt de verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan bij de gemeente. Justis beslist of u de VOG krijgt. 

Wilt u uw aanvraag online indienen via Justis? Dat kan niet altijd. Het kan alleen als de organisatie die de VOG van u vraagt, de aanvraag online voor u heeft klaargezet. Houd uw burgerservicenummer, DigiD en iDeal-gegevens bij de hand.

Als u niet bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven doet u de aanvraag bij Justis.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van Justis, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit.

Wet en regelgeving