Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Ondernemers kunnen een uitstalling plaatsen bij hun winkel. U moet hiervoor toestemming vragen bij de gemeente. In uw uitstalling mag u producten uitstallen die in de winkel ook verkocht worden. Een fietsenhandelaar kan bijvoorbeeld fietsen buiten uitstallen.

Het kan zijn dat u precariobelasting moet betalen als u een uitstalling heeft. Dit is belasting die u aan de gemeente betaalt voor het gebruik van de openbare ruimte.

Directe verkoop vanuit de uitstalling is niet toegestaan.

Wat moet ik doen?

Om toestemming voor een uitstalling te vragen, geeft u door:

  • waarom u de uitstalling wilt plaatsen
  • welk soort uitstalling het is
  • hoe groot de uitstalling is
  • waar u de uitstalling wilt plaatsen
  • wanneer en hoe laat u de uitstalling wilt plaatsen

Hoe werkt het?

Voorwaarden voor het plaatsen van een uitstalling zijn onder andere:

  • U veroorzaakt geen overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer. 
  • De plaatsing sluit aan bij de bepalingen in het bestemmingsplan. 
  • De uitstalling voldoet aan de gestelde afmetingen.

Contactgegevens

U vraagt toestemming aan bij de gemeente.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.