Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Bent u ondernemer en heeft u financiële problemen door het coronavirus? Dan kunt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen krijgen. U vraagt dit aan bij de gemeente waar u woont.

Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Heeft u te weinig inkomsten door het virus? Dan kunt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen krijgen vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum.

Vanaf 1 juli 2021 vraagt u Tozo 5 aan. De regels zijn hetzelfde als voor Tozo 4:

 • U krijgt maximaal € 1536,34 netto per maand (tarief 2021). De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en uw huishouden.
 • Het inkomen van uw partner telt mee in de beoordeling van uw aanvraag. Als het inkomen van uw huishouden hoger is dan het sociaal minimum, krijgt u geen Tozo.
 • U hoeft de uitkering niet terug te betalen.
 • U kunt de uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf de vorige maand. Voorbeeld: u vraagt op 15 mei 2021 Tozo aan. Dan kunt u de uitkering krijgen vanaf 1 april 2021.
 • U geeft aan voor hoeveel maanden u de uitkering nodig heeft.

Tot 1 oktober 2021 kunt u Tozo 5 aanvragen. 

Krijgt u Tozo en verandert er iets in uw situatie? Geef dit zo snel mogelijk door aan de gemeente. Bijvoorbeeld als uw inkomsten veranderen. De gemeente berekent het bedrag van uw uitkering dan opnieuw. Als u te veel heeft gehad, dan betaalt u dat terug.

Een verandering van uw inkomsten geeft u door via Wijzigen uitkeringsgegevens.

Let op!

Vanaf 1 oktober 2021 kunt u geen Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers meer aanvragen.

Voor het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) hoeft u geen kosten te maken. Er zijn bedrijven die u hulp aanbieden bij het aanvragen van de Tozo. Dit is meestal niet gratis. Lukt het u niet zelf? Of heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op.

Heroriëntatie

De financiële ondersteuning voor zelfstandig ondernemers is tijdelijk. Als u geen of onvoldoende inkomsten hebt, is het belangrijk dat u zich voorbereidt op de toekomst. 

Wij willen u graag helpen als u vragen heeft zoals:

 • Welke impact heeft corona (gehad) op mijn sector?
 • Is het nodig om mijn verdienmodel aan te passen?
 • Hoe in de praktijk verder met mijn bedrijf na afloop van deze coronapandemie?
 • Is mijn onderneming financieel voldoende gezond om na afloop van de overheidsondersteuning weer zelfstandig verder te kunnen gaan?
 • Hoe betaal ik mijn vaste lasten, hoe kan ik nu in mijn levensonderhoud voorzien?

Graag nodigen wij u uit voor een geheel vrijblijvend gesprek met een bedrijfsadviseur. Samen met u wordt de situatie in kaart gebracht, een diagnose gesteld en gekeken naar toekomstmogelijkheden voor u en uw bedrijf. U kunt hierbij denken aan coaching, scholing, andere financiering of hulp bij schulden. Indien nodig wordt u doorverwezen naar de juiste en meest geschikte hulpinstantie.

Wat moet ik doen?

Zo vraagt u de tijdelijke uitkering voor ondernemers (Tozo 5) aan:

 • Controleer of u voldoet aan de voorwaarden om de tijdelijke uitkering te krijgen.
 • U doet uw aanvraag bij de gemeente waar u woont.
 • U heeft onder andere nodig:
  • gegevens over uw bedrijf, zoals uw KvK-nummer en uw meest recente jaarrekening
  • gegevens over uw inkomen en vermogen
  • laatste bankafschrift van de rekening waarop u de uitkering wilt ontvangen
  • een kopie van uw paspoort of identiteitskaart (ook van uw eventuele partner)
 • U legt uit waarom u de uitkering nodig heeft. 

Ontving u al een uitkering uit Tozo? Dan kunt u een verkorte aanvraag doen.

De gemeente probeert te beslissen binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag. Heeft u sneller geld nodig om van te leven? Dan kunt u een voorschot krijgen.

Wanneer gebruik ik welke blauwe knop op deze pagina?

Bij het indienen van een aanvraag is er een keuzemogelijkheid in de knoppen:

 • U kiest voor 'Aanvraag Tozo 5' (Digid) als u voor de eerste keer uitkering levensonderhoud aan wilt vragen of de tussenliggende periode langer is dan drie maanden. 
 • U kiest voor 'Verlenging levensonderhoud Tozo 5' (Digid) als u een verlenging van de uitkering levensonderhoud wilt aanvragen én de periode tussen einddatum van de vorige uitkering en de datum waarop u de verlenging wilt laten ingaan korter is dan drie maanden.
 • U kiest voor 'Ondersteuning heroriëntatie voor ondernemers Tozo' (Digid) als u ondersteuning wenst bij uw heroriëntatie.

Hoe werkt het?

U kunt op de website KrijgikTozo.nl een aantal vragen beantwoorden. U krijgt dan een advies of u de tijdelijke uitkering kunt aanvragen.

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van de uitkering (Tozo 5) zijn:

 • U verliest uw inkomen (of een groot deel daarvan) door het coronavirus.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U bent voor 17 maart 2020 begonnen met uw onderneming.
 • U voldoet aan het urencriterium van de Belastingdienst.
  • Begon u na 1 januari 2019 met uw bedrijf? Dan moet u gemiddeld 23,5 uur per week voor uw bedrijf gewerkt hebben.
 • U krijgt nog geen Bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving