Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Heeft u een laag inkomen door het coronavirus? En daardoor moeite met het betalen van uw woonkosten? Dan kunt u de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) aanvragen bij de gemeente.

Door het coronavirus heeft u misschien minder inkomsten. Daardoor heeft u moeite met het betalen van de huur of hypotheek van uw huis. Of de kosten van elektriciteit en water. Daarom is er de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Dit is een uitkering om u te helpen bij uw woonkosten.

De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van uw situatie. De gemeente kijkt hiervoor naar:

 • de hoogte van uw (woon)kosten
 • uw inkomen en vermogen
 • welk deel van de kosten u nog zelf kunt betalen

U krijgt de TONK-uitkering maximaal 9 maanden: van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. Korter kan ook. De hoogte van de TONK is maximaal € 3.000 per huishouden over een periode van 9 maanden. Het kan voorkomen dat de gemeente beslist dat u de TONK in de vorm van een lening krijgt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt.

Wat moet ik doen?

Zo vraagt u de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) aan:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
 • Vul het formulier in.
 • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee.

De gemeente beslist binnen 8 weken (zo mogelijk binnen 4 weken) na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Hoe werkt het?

De voorwaarden voor het aanvragen van de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) zijn onder andere:

 • Uw inkomen is veel minder door het coronavirus.
 • U denkt dat uw inkomen de komende maanden niet substantieel stijgt.
 • U bent de hoofdhuurder of de eigenaar van het huis waarin u woont.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering of financiële regeling. Of u krijgt wel al een andere uitkering, maar u heeft alsnog te weinig inkomen voor het betalen van uw woonkosten.
 • U kunt de woonkosten niet - volledig - betalen uit uw vermogen (voor zover hoger dan € 31.340 voor alleenstaanden of € 62.680 voor alleenstaande ouders en gezinnen).
 • Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen als inkomen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.

TONK als laatste mogelijkheid

Als u mogelijk recht heeft op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een Toeslag van UWV op WW-uitkering of een Huurtoeslag, dan moet u deze eerst aanvragen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving