Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Bent u ondernemer en heeft u financiële problemen door het coronavirus? Dan kunt u een tijdelijke lening voor extra bedrijfskapitaal aanvragen. U vraagt dit aan bij de gemeente waar u woont.

Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kunt u geld lenen voor extra bedrijfskapitaal. Kijk of u aan de huidige voorwaarden (Tozo 5) voldoet.

 • U betaalt geen rente tot 1 januari 2022.
 • U begint vanaf 1 januari 2022 met terugbetalen. 
 • U betaalt de lening in 5 jaar terug. 

Vanaf 1 juli kunt u Tozo 5 aanvragen. Deze loopt tot 1 oktober 2021.

Woont u in 1 van deze Europese landen of in Zwitserland? En heeft u een bedrijf in Nederland? Dan vraagt u de lening voor extra bedrijfskapitaal aan bij de gemeente Maastricht.

Kijk voor andere maatregelen voor ondernemers op de websites van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en op het Ondernemersplein.

Let op!

Vanaf 1 oktober 2021 kunt u geen Tijdelijke lening bedrijfskapitaal meer aanvragen.

Voor het aanvragen van de Tozo hoeft u geen kosten te maken. Er zijn bedrijven die hulp aanbieden bij het aanvragen van de Tozo. Dit is meestal niet gratis. Lukt het u niet zelf? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Heroriëntatie

De financiële ondersteuning voor zelfstandig ondernemers is tijdelijk. Als u geen of onvoldoende inkomsten hebt, is het belangrijk dat u zich voorbereidt op de toekomst. 

Wij willen u graag helpen als u vragen heeft zoals:

 • Welke impact heeft corona (gehad) op mijn sector?
 • Is het nodig om mijn verdienmodel aan te passen?
 • Hoe in de praktijk verder met mijn bedrijf na afloop van deze coronapandemie?
 • Is mijn onderneming financieel voldoende gezond om na afloop van de overheidsondersteuning weer zelfstandig verder te kunnen gaan?
 • Hoe betaal ik mijn vaste lasten, hoe kan ik nu in mijn levensonderhoud voorzien?

Graag nodigen wij u uit voor een geheel vrijblijvend gesprek met een bedrijfsadviseur. Samen met u wordt de situatie in kaart gebracht, een diagnose gesteld en gekeken naar toekomstmogelijkheden voor u en uw bedrijf. U kunt hierbij denken aan coaching, scholing, andere financiering of hulp bij schulden. Indien nodig wordt u doorverwezen naar de juiste en meest geschikte hulpinstantie.

Wat moet ik doen?

Zo vraagt u de tijdelijke lening voor bedrijfskapitaal (Tozo 5) aan:

 • Controleer of u voldoet aan de voorwaarden om de lening te krijgen.
 • U doet uw aanvraag bij de gemeente waar u woont.
 • U heeft onder andere nodig:
  • gegevens over uw bedrijf, zoals uw KvK-nummer en uw meest recente jaarrekening
  • gegevens over uw inkomen en vermogen
  • laatste bankafschrift van de rekening waarop u de lening wilt ontvangen
  • een kopie van uw paspoort of identiteitskaart (ook van uw eventuele partner)
 • U legt uit waarom u de lening nodig heeft. 

De gemeente probeert te beslissen binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag. Neem contact op met de gemeente.

Wanneer gebruik ik welke blauwe knop op deze pagina?

U hebt de volgende keuzemogelijkheid:

 • U kiest voor 'Aanvraag Tozo 5' (Digid) als u een bedrijfskrediet (opnieuw) wilt aanvragen.
 • U kiest voor 'Ondersteuning heroriëntatie voor ondernemers Tozo' (Digid) als u ondersteuning wenst bij uw heroriëntatie.

Hoe werkt het?

U kunt op de website KrijgikTozo.nl een aantal vragen beantwoorden. U krijgt dan een advies of u de tijdelijke lening voor bedrijfskapitaal kunt aanvragen.

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van Tozo 5 zijn:

 • U kunt uw zakelijke rekeningen of andere vaste kosten voor uw bedrijf niet meer betalen door het coronavirus.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U bent voor 17 maart 2020 begonnen met uw onderneming.
 • U voldoet aan het urencriterium van de Belastingdienst.
  • Begon u na 1 januari 2019 met uw bedrijf? Dan moet u gemiddeld 23,5 uur per week voor uw bedrijf gewerkt hebben.
 • U krijgt nog geen Bijstand voor zelfstandigen (Bbz).
 • Er is geen sprake van surseance van betaling of een faillissement. Dat geldt voor uzelf, maar ook voor uw onderneming en de vennoten waarmee u samenwerkt.
 • U heeft nog niet eerder een tijdelijke lening bedrijfskapitaal aangevraagd. Of u heeft nog niet het maximale bedrag van € 10.157 als lening ontvangen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving