Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

De gemeente geeft subsidie aan stichtingen, verenigingen en belangengroepen die de emancipatie bevorderen. Houdt u of uw organisatie zich met emancipatie bezig? Kijk dan in de gemeentelijke subsidieverordening of er een bijdrage is voor dit werk.

Per jaar is er een vast budget voor de subsidie. 

Hoe werkt het?

Alleen organisaties of belangengroepen zonder winstoogmerk kunnen subsidie krijgen. De subsidie moet voor de sluitingsdatum worden aangevraagd.

Contactgegevens

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. De gemeente bepaalt wie ervoor in aanmerking komt en op welke manier de subsidie wordt gegeven.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.