Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Stichtingen, verenigingen en belangengroepen die zich bezig houden met jeugdhulpverlening en jongerenwerk kunnen subsidie aanvragen. Dit gebeurt op basis van het sociaal-maatschappelijk beleid van de gemeente.

Hoe werkt het?

Subsidie kan alleen door de instelling of vereniging worden aangevraagd.

Contactgegevens

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. Doe dit in het jaar voorafgaand aan het jaar dat u subsidie wilt krijgen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.