Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Op 21 maart 2018 kunt u stemmen voor de gemeenteraadverkiezingen en het raadgevend referendum. U mag alleen stemmen met een stempas. U stemt voor de gemeenteraad van de gemeente waarin u ingeschreven staat op 5 februari 2018. De stempassen krijgt u op dat adres thuisgestuurd. Stemmen kan in 1 van de stembureaus binnen de gemeente. Bij het stemmen moet u zich kunnen identificeren. Zonder stempas en identiteitsbewijs mag u niet stemmen.

Kunt u niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand machtigen.

Raadgevend referendum

Het raadgevend referendum wordt gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden
  • hoe het toezicht is geregeld

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

Wat moet ik doen?

De stempassen voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum worden bezorgd op 27 februari 2018.

U stemt als volgt. Ga naar een stembureau in uw gemeente.

U neemt mee:

  • uw stempas
  • uw identiteitsbewijs (deze mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn)

Heeft u vóór 1 maart 2018 geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan een vervangende stempas aan bij uw gemeente.

Zo vraagt u een nieuwe stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum aan:

  • Schriftelijk bij de gemeente. De gemeente moet uw aanvraag uiterlijk 5 dagen voor de stemming hebben ontvangen. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
  • Mondeling bij de gemeente. Dit kan tot 1 dag voor de verkiezingen tot 12.00 uur. Neem uw identiteitsbewijs mee.

Hoe werkt het?

U krijgt een stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum als:

  • u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)
  • u 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
  • u niet uitgesloten bent van het kiesrecht

Woont u in Nederland, maar heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan mag u misschien stemmen voor de gemeenteraad. Stemmen voor het referendum kan alleen als u de Nederlandse nationaliteit heeft.

Wet en regelgeving