Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Op 21 maart 2018 kunt u stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum. Voor het raadgevend referendum mag u ook stemmen in een andere gemeente in Nederland dan waar u staat ingeschreven. Bijvoorbeeld in de gemeente waar u werkt. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig.

Voor het raadgevend referendum vraagt u de kiezerspas aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Wat moet ik doen?

Zo vraagt u een kiezerspas aan:

  • Vraag de kiezerspas aan bij de gemeente waar u op 5 februari 2018 stond ingeschreven.
  • U heeft nodig:

          o een ingevuld aanvraagformulier voor een kiezerspas

          o uw stempas (als u die al heeft gekregen)

          o uw geldige identiteitsbewijs

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Heeft u geen identiteitsbewijs of is deze meer dan 5 jaar verlopen? Vraag dan een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente. Dan kan iemand anders voor u stemmen.

U kunt de kiezerspas persoonlijk ophalen of schriftelijk aanvragen bij de gemeente. Schriftelijk aanvragen kan tot uiterlijk 5 dagen voor de stemming. Persoonlijk aanvragen kan tot 1 dag vóór de stemming tot 12.00 uur. Neem altijd uw identiteitsbewijs mee. 

Hoe werkt het?

U kunt een kiezerspas voor het raadgevend referendum aanvragen als:

  • u Nederlander bent
  • u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)
  • u 18 jaar of ouder bent op de dag van de stemming
  • u niet uitgesloten bent van het kiesrecht

Wet en regelgeving