Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Een spandoek mag geen gevaar voor het verkeer opleveren of overlast bezorgen. Voor een spandoek met een persoonlijke boodschap houdt u zich aan de voorwaarden. Dat is bijvoorbeeld een spandoek met uw mening erop of om iemand te feliciteren.

Is het spandoek onderdeel van een demonstratie? Geef dat van tevoren door aan de gemeente.

Voor het ophangen van een spandoek met reclame heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Wat moet ik doen?

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan voor een spandoek met reclame:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
 • Log in met eHerkenning.
 • U geeft onder andere door:
  • Waarom u een reclamespandoek wilt ophangen.
  • Wanneer u het spandoek wilt ophangen.
  • Hoe groot het spandoek is.
  • Eventueel: foto’s of tekeningen van het spandoek.

Hoe werkt het?

De voorwaarden voor het ophangen van een spandoek met een persoonlijke boodschap zijn:

 • Het spandoek is geen gevaar voor de veiligheid.
 • Het spandoek maakt het beheer en onderhoud van de weg niet onmogelijk.
 • Het spandoek veroorzaakt geen overlast.
 • U beschadigt geen bomen, lantaarnpalen, straatmeubels of andere openbare voorwerpen.
 • De afbeeldingen en teksten op het spandoek zetten niet aan tot geweld.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving