Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Misschien wilt u geld schenken of uw erfenis nalaten aan de gemeente.

Een schenking aan de gemeente is aftrekbaar voor uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. De gemeente is namelijk een door de Belastingdienst erkende 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Een ANBI is een kerkelijke, gemeentelijke, liefdadige, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. De gemeente hoeft hierdoor geen successierecht of schenkingsrecht te betalen.

Wat moet ik doen?

Zo doet u een schenking aan de gemeente:

  • U doet de schenking direct aan de gemeente.

Contactgegevens

Voor informatie over een schenking of het nalaten van een erfenis aan de gemeente, neemt u contact op met de Belastingdienst.

Wet en regelgeving