Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Wanneer u schade heeft na een bodemonderzoek, kunt u een vergoeding vragen. Het gaat dan om een verplicht bodemonderzoek op verzoek van de provincie of de gemeente. Het onderzoek moet worden uitgevoerd vanwege het milieu. De overheid kan het zelf instellen. Ook kan iemand de overheid verzoeken het onderzoek te doen. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijf zijn dat de grond mogelijk vervuild heeft.

Hoe werkt het?

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U bent de eigenaar of erfpachter van de grond. 
  • De grond ligt in Nederland. 
  • De overheid heeft u verplicht het bodemonderzoek op uw grond toe te staan. 
  • U heeft schade geleden als gevolg van dat onderzoek.

Contactgegevens

U vraagt de schadevergoeding niet aan bij de gemeente. U dient uw verzoek in bij de rechtbank. Dit kan het kantongerecht of de arrondissementsrechtbank zijn in de regio waarin uw grond ligt.

Wet en regelgeving