Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap van 24 weken of meer, moet u aangifte doen bij de gemeente. Bij een zwangerschap korter dan 24 weken mag u aangifte doen. Dit doet u bij de gemeente waar uw kind geboren is.

De gemeente maakt een akte van geboorte (levenloos) op. Dit is een officieel bewijs dat uw kind ter wereld is gekomen. De akte van geboorte (levenloos) wordt ingeschreven in het overlijdensregister van de burgerlijke stand en niet in het geboorteregister.

U kunt uw kind ook inschrijven in de basisregistratie personen (BRP). U registreert uw kind in de gemeente waar u woont. Uw kind wordt dan bij uw naam in de BRP gezet. Beide ouders kunnen dit doen. De registratie gebeurt niet automatisch als u aangifte doet.

Is uw kind kort na de geboorte overleden? Dan doet u de geboorteaangifte in de gemeente waar u kind is geboren. U krijgt een geboorteakte. Als uw kind in dezelfde gemeente is geboren en overleden, doet u daar ook aangifte van overlijden. Is uw kind in een andere gemeente overleden? Dan doet u in die gemeente aangifte van overlijden.

Is het al langer geleden dat uw kind levenloos is geboren of kort geleefd heeft? U kunt alsnog aangifte doen in de gemeente waar uw kind is geboren. Is er wel al een akte van uw kind, maar staat daar geen voornaam in? De gemeente kan een naam op de akte vermelden. U kunt uw kind ook inschrijven in de BRP van de gemeente waar u nu woont.

Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kindje geboren is en ook niet hoe lang geleden dat was.

Wat moet ik doen?

De begrafenisondernemer kan de aangifte online doen. Zo doet u zelf aangifte van uw levenloos geboren kind:

 • U doet de aangifte bij de gemeente waar uw kind geboren is.
 • U heeft nodig:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • de verklaring van de arts van het overlijden van uw kind

Is uw kind in dezelfde gemeente geboren als waar u woont? Dan kunt u de aangifte en registratie van uw levenloos geboren kind tegelijk bij de gemeente doen. U kunt de registratie in de basisregistratie personen (BRP) ook later doen.

Zo schrijft u uw levenloos geboren kind in de BRP in:

 • U gaat naar de gemeente waar u woont.
 • U neemt in ieder geval mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een officiële akte waaruit blijkt dat uw kind levenloos is geboren

Ouders kunnen ieder persoonlijk een formulier indienen om het overleden kindje te laten registreren in de basisregistrtie personen (BRP). Voor de registratie in de BRP hebben wij ook de akte van de burgerlijke stand nodig. Indien de ouders dit hebben, kunnen ze een kopie hiervan bij het formulier doen. 

Soms is er geen akte opgemaakt in het verleden en moet er eerst nog een akte van de burgerlijke stand worden opgemaakt. Dit moet gebeuren in de geboortegemeente van het kindje.

Het formulier en (indien in bezit) een kopie van de akte kunnen opgestuurd worden naar de Gemeente Tholen ter attentie van de afdeling Publiekszaken. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons altijd telefonisch benaderen.

Hoe werkt het?

Aangifte doen mag door:

 • de vader
 • de moeder
 • medewerker van het ziekenhuis
 • de uitvaartverzorger
 • anderen die weten van het overlijden

U kunt uw levenloos geboren kind registreren in de basisregistratie personen (BRP) als u:

 • op het moment van geboorte in Nederland woonde en stond ingeschreven in de BRP
 • sinds 1 oktober 1994 een periode in Nederland heeft gewoond 

Wet en regelgeving