Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Wilt u reclamemateriaal verspreiden? Houdt u aan de regels voor huis-aan-huisreclame. Voor reclame op straat heeft u toestemming nodig van de gemeente.

Huis-aan-huisreclame is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. U mag bijvoorbeeld ongeadresseerde folders of proefmonsters in de brievenbus doen. U moet zich wel houden aan de regels voor ongeadresseerd reclamedrukwerk.

Reclame verspreiden op straat mag niet zomaar. Wilt u bijvoorbeeld folders uitdelen aan winkelende mensen of flyers achter ruitenwissers van auto’s stoppen? Vraag dan toestemming aan de gemeente.

Wat moet ik doen?

Zo vraagt u om toestemming voor het verspreiden van reclame op straat:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • om wat voor reclamemateriaal het gaat
  • waarom u het wilt verspreiden
  • wanneer en hoe laat u het wilt verspreiden
  • waar u het wilt verspreiden

Hoe werkt het?

De voorwaarden voor huis aan huis verspreiden van reclame zijn onder andere:

 • U stopt geen reclame in brievenbussen met een NEE/NEE- of NEE/JA-sticker
 • Op de reclame-uiting staan uw contactgegevens:
  • naam
  • adres
  • woonplaats

De voorwaarden voor het verspreiden van reclamemateriaal op straat zijn onder andere:

 • U ruimt na de verspreiding van het reclamemateriaal eventuele rommel op.
 • Uw reclame zet niet aan tot geweld.
 • Uw reclame bevat geen seksueel getinte afbeeldingen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.