Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Als u denkt dat iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente.

U kunt bijvoorbeeld melden dat ergens:

 • illegaal afval is gestort
 • de bodem is vervuild
 • stankoverlast is
 • geluidsoverlast is

U doet dan een verzoek om handhaving. Daarna kijkt de gemeente of de milieuregels worden overtreden. Als dat zo is, kan de gemeente maatregelen nemen tegen het bedrijf of particulier die de milieuregels heeft overtreden. 

Wat moet ik doen?

Zo dient u een handhavingsverzoek in:

 • U neemt contact op met de overheidsinstantie die mag handhaven. Dit kan de gemeente zijn.
 • U geeft door:
  • uw naam, adres en woonplaats
  • de naam van het bedrijf of de persoon tegen wie u een verzoek indient
  • een duidelijke omschrijving van de overtreding
  • eventuele foto’s of tekeningen

Hoe werkt het?

De voorwaarde voor het indienen van een handhavingsverzoek is dat u een rechtstreeks belang heeft bij het naleven van de milieuregels.

Contactgegevens

Het is ook mogelijk een klacht in te dienen. Ook dit doet u bij de instantie die mag handhaven. Dat kan de gemeente zijn.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving