Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

De activiteiten binnen een horecabedrijf of sportvereniging moeten voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Organiseert u een activiteit, bijvoorbeeld met live-muziek of een DJ waarbij u niet aan de geluidsnormen van het Besluit kunt voldoen, dan moet u de activiteit melden als incidentele festiviteit.

Als sportverenigingen de veldverlichting willen laten branden binnen de tijden dat dit op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet is toegestaan (tussen 23 en 7 uur), moet de vereniging dit melden.

Wat moet ik doen?

U meldt de incidentele festiviteit of het langer ingeschakeld zijn van de veldverlichting bij de gemeente. De melding moet minstens twee weken voor de datum van de activiteit zijn ingediend. U ontvangt dan op tijd een schriftelijke ontheffing van de gemeente met de voorwaarden waaronder de ontheffing is verleend. Inclusief de per woonkern jaarlijks aangewezen collectieve dagen kan per adres 9 tot 11 keer een ontheffing voor een incidentele festiviteit worden verleend.

De burgemeester kan een incidentele festiviteit verbieden als de gemeente verwacht dat de openbare orde verstoord wordt of eerder is geconstateerd dat overlast werd veroorzaakt.

Hoe werkt het?

De belangrijkste voorwaarden om ontheffing van de geluidsnormen of voor het langer laten branden van de veldverlichting te krijgen, zijn:

  • U organiseert een eenmalige activiteit
  • U krijgt de ontheffing maximaal 12 keer per jaar

Het college wijst per kalenderjaar een aantal collectieve dagen aan (zie overzicht).

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving