Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

De gemeente Tholen heeft de Onroerendezaakbelasting ondergebracht bij het centraal belastingkantoor SaBeWa Zeeland (Samenwerking Belastingen en Waardebepaling).

Contactgegevens

SaBeWa stuurt u een aanslag van de onroerendezaakbelasting.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving