Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Een bouwkeet of grote container kan handig zijn bij een verbouwing. Maar u mag niet altijd een obstakel op de openbare weg (laten) plaatsen.

Obstakels zijn bijvoorbeeld:

  • container
  • steiger
  • hoogwerker
  • (bouw)keet

Wat moet ik doen?

Zo vraagt u toestemming aan om een obstakel op de weg te (laten) plaatsen:

  • U overlegt eventueel met de gemeente.
  • Vraag de ontheffing online aan via de buttons op deze pagina. Personen loggen in via DigiD en organisaties via eHerkenning.

Hoe werkt het?

Of u toestemming nodig heeft, hangt onder andere af van:

  • de grootte van het voorwerp dat u wilt plaatsen
  • de plaats waar u het voorwerp wilt neerzetten
  • hoe lang u het voorwerp wilt laten staan

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.