Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Het is verboden om in de buurt van hoogspanningslijnen voorwerpen, bomen of andere objecten hoger dan 2 meter te plaatsen. Bouwwerken die bij de hoogspanningsleiding zelf horen, kunnen hierop een uitzondering zijn. Wilt u toch een hoog object plaatsen? Dan heeft u een ontheffing nodig.

Wat moet ik doen?

Zo vraagt u een ontheffing aan voor het plaatsen van een object onder een hoogspanningsleiding:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • waar u het object wilt plaatsen
  • welk soort object het is
  • hoe groot het object is
  • waarom u het object wilt plaatsen
  • eventueel de datum en het tijdstip van de plaatsing

Hoe werkt het?

De voorwaarden voor een ontheffing zijn onder andere:

 • De elektrische spanning laat de werkzaamheden toe.
 • U geeft een onderbouwde reden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.