Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure. De optieprocedure is de snelste manier, maar niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. 

Een naturalisatieverzoek dient u in bij de gemeente. De gemeente vertelt u onder andere of u uw oude nationaliteit kunt houden.

Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? De gemeente nodigt u uit voor een naturalisatieceremonie. U krijgt dan het naturalisatiebesluit.

Wat moet ik doen?

Zo dient u een naturalisatieverzoek in:

 • U gaat naar de gemeente.
 • U levert aan:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • uw geldige verblijfsdocument
  • uw geboorteakte
  • uw huwelijksakte (alleen als u in het buitenland getrouwd bent)
  • uw inburgeringsdiploma
  • eventueel een rapport van eerste of nader gehoor
 • U betaalt bij de aanvraag.

De gemeente stelt daarna een advies op. Dit stuurt zij samen met uw verzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De IND neemt de beslissing.

Aktes uit een land binnen de Europese Unie:

 • U moet voor iedere akte ook een meertalig modelformulier hebben.

Aktes uit een land buiten de Europese Unie:

 • Als de aktes niet in het Nederlands, Engels of Duits zijn, moet u ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moet u sommige buitenlandse documenten laten legaliseren of ze moeten een apostille bevatten.

Meer informatie over het gebruik van aktes uit het buitenland leest u op Nederlandwereldwijd.nl.

Hoe werkt het?

De voorwaarden voor het voldoen aan naturalisatie zijn onder andere:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft 5 jaar voor het verzoek zonder pauze en met een geldige verblijfsvergunning  gewoond in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba..
 • U bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving.
 • Er is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland.
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde, de goede zeden en de nationale veiligheid van Nederland.

Er zijn uitzonderingen op de termijn van 5 jaar. Kijk voor meer informatie op de website van de IND.

Kinderen kunnen tot en met 15 jaar met hun ouders mee-naturaliseren. Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

 • Op het moment van de aanvraag wonen uw kinderen in Nederland.
 • Uw kinderen hebben een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel.

Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond. 

Wat kost het?

Voor de naturalisatieprocedure moet u betalen.

 • Het bedrag voor een verzoek voor u alleen is € 925,00.
 • Voor een meervoudig verzoek (voor een echtpaar of geregistreerde partners) is het bedrag € 1.181,00
 • Voor een minderjarige zijn de kosten € 137,00.

Er zijn verlaagde tarieven voor personen die staatloos zijn of een verblijfsvergunning asiel hebben:

 • Het bedrag voor een verzoek voor u alleen is € 688,00.
 • Voor een meervoudig verzoek (voor een echtpaar of geregistreerde partners) is het bedrag € 945,00.

(tarieven 2021)

Soms hoeft iemand deze kosten niet te betalen. Vraag naar de mogelijkheden.

Wet en regelgeving