Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Als u een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen u (en eventueel uw partner) en het kind. Deze nieuwe familieband verbreekt de familieband tussen het kind en de biologische ouders.

Bij adoptie van Nederlandse kinderen gaat het in de meeste gevallen om stiefouderadoptie. De nieuwe partner van 1 van de ouders adopteert dan het kind. De stiefouder moet minstens 3 jaar samenleven met de ouder en minstens 1 jaar voor het kind hebben gezorgd.

Een uitzondering geldt voor lesbische vrouwen. Krijgt 1 van de vrouwen een kind, dan kan de partner voor of na de geboorte een verzoek tot adoptie bij de rechtbank indienen. De vrouwen hoeven niet 3 jaar te hebben samengeleefd.

Hoe werkt het?

Als u een Nederlands kind wilt adopteren, zijn de belangrijkste voorwaarden: 

  • De adoptie is in het belang van het kind. 
  • De oorspronkelijke ouders hebben geen bezwaar tegen de adoptie. 
  • U bent ten minste 18 jaar ouder dan het kind. 
  • U bent niet de grootouders van het kind. 
  • U heeft samen met uw partner minstens 1 jaar voor het kind gezorgd.
  • Wanneer u alleen een kind adopteert, moet u het kind gedurende 3 jaar hebben verzorgd en opgevoed.

Contactgegevens

Neem contact op met een advocaat. Hij of zij helpt u met de adoptie. De advocaat stuurt uw verzoek naar de rechtbank.

Als de rechter toestemming geeft voor adoptie, krijgt de geboortegemeente hiervan automatisch bericht.

Wet en regelgeving