Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Soms zijn gemeenteregels onhandig of lastig. Bijvoorbeeld regels over ingewikkelde procedures of formulieren.

Wat moet ik doen?

Zo doet u een melding over overbodige of lastige regels:

 • U neemt contact op met het Meldpunt minder regels van de gemeente.
 • U geeft door:
  • om welke regels het gaat
  • in welke situatie u last had of nog steeds hebt van de regels
  • hoe u het anders wilt hebben 

Hoe werkt het?

De voorwaarden voor het doorgeven van onnodige of lastige regels zijn:

 • Het gaat om regels die de gemeente heeft vastgesteld.
 • Het gaat niet om een melding over schade of overlast in de buurt.
 • Het gaat niet om een klacht over het gedrag van ambtenaren of bestuurders van de gemeente.
 • Het gaat niet om een besluit van de gemeente, waartegen u een bezwaar- of beroepschrift kunt indienen.