Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt dan een klacht indienen. Dit moet u doen bij het college van burgemeester en wethouders. Zij kunnen u vragen om meer uitleg. U legt dan uit waardoor u te maken kreeg met de gemeente. Ook geeft u precies aan wat er gebeurd is. U krijgt de beslissing per post toegestuurd.

De gemeente maakt een onderscheid tussen een klacht, bezwaar en melding.

Klacht

Een klacht heeft betrekking tot het optreden en handelen van personen die bij de gemeente werkzaam zijn.

Bezwaar

Een bezwaar kunt u indienen tegen een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met uw belastingaanslag of bouwvergunning.

Melding

Een melding kunt u doen als het gaat over zaken als verzakte stoeptegels of andere defecten aan openbare werken.

Wat moet ik doen?

De klacht dient u schriftelijk aan te geven. U kunt hierbij gebruik maken van het klachtenformulier, maar u kunt ook uw klacht in een brief omschrijven. Voorwaarde is wel dat tenminste naam, adres en handtekening erop staan, anders wordt de klacht niet in behandeling genomen.

Afhandeling

Na ontvangst van de klacht krijgt u een ontvangstbevestiging. Als de klacht niet eenvoudig is op te lossen, vindt er een hoorzitting plaats. U krijgt hiervoor een aparte uitnodiging. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om beide partijen te horen.

Over mondelinge uitspraken van raadsleden in de vergadering van de gemeenteraad kan niet worden geklaagd; dit is geregeld in de Gemeentewet.

Hoe werkt het?

U kunt gebruik maken van de klachtenregeling als u niet correct te woord bent gestaan en/of bent beledigd.

Contactgegevens

U dient uw klacht in bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.

Adres: Het college van burgemeester en wethouders van Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen.

Bezwaar en beroep

Bij ontevredenheid over de klachtenafhandeling kunt u voor een objectief onderzoek terecht bij de Zeeuwse Ombudsman: info@dezeeuwseombudsman.nl. Telefoon: (0118) 675571/572. Let wel: deze klachtenregeling heeft geen betrekking op de inhoud van een besluit, hiervoor bestaan diverse andere bezwaar- en beroepsprocedures.

Wet en regelgeving