Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

U kunt op verschillende manieren overlast hebben van jongeren. Hierbij kunt u denken aan:

  • lawaai (bijvoorbeeld geschreeuw, brommers of harde muziek)
  • vernielingen, graffiti of afval op straat
  • blowen
  • intimiderend gedrag, groepsvorming of hinderlijk gedrag (bijvoorbeeld voor de ingang van een gebouw blijven staan)
  • wildplassen

Meld deze overlast bij de politie of de gemeente.

Contactgegevens

Als u overlast heeft van lawaai, afval, wildplassen, blowen of het gedrag van jongeren, dan kunt u dit melden bij de politie.

Heeft u last van graffiti op iets wat uw eigendom is? Doe dan altijd aangifte bij de politie. Bent u geen eigenaar, maar huurder van een pand? Meld de graffiti dan bij uw verhuurder. Graffiti op straatmeubilair kunt u melden bij de gemeente. De eigenaar van de panden of het straatmeubilair doet dan aangifte bij de politie.