Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Als u een in- of uitrit wilt maken bij uw bedrijf of huis naar de weg, moet u dit minstens 6 weken van tevoren melden bij de gemeente.

Het is verboden zonder melding:

  • Een uitweg te maken naar de weg;
  • Gebruik te maken van de weg, bijvoorbeeld verlaging van het trottoir;
  • Een bestaande uitweg te veranderen;
  • een bestaande uitweg te veranderen.

Wat moet ik doen?

U kunt via de knop “verzoek aanleggen inrit of uitrit” uw melding doorgeven. U moet hierbij een situatieschets of bouwtekening toevoegen.

Hoe werkt het?

U kunt bij de afdeling Openbare Werken navragen of u in aanmerking komt voor het maken van in- of uitrit en welke voorwaarden daarbij horen. Ook kunt u te weten komen welke stappen u moet nemen om de melding te doen.

Het maken van een in- of uitrit is verboden als:

  • daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;
  • dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;
  • het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;
  • er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

Wat kost het?

Als eigenaar van de grond, hebben wij beleidsregels opgesteld omtrent de aanleg van in-/uitritten. Deze regels hebben onder meer betrekking op de toegestane breedte, kleur en materiaal van de in-/uitrit. Om uniformiteit in de aanleg van uitritten te garanderen is bovendien bepaald dat de aanleg van het gedeelte van de uitrit op gemeentegrond alléén door óf in opdracht van de gemeente zelf mag gebeuren. 

De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de aanvrager. Hierbij horen ook mogelijk kosten voor het verwijderen, verplaatsen van een kolk, boom of lichtmast. Voor het precieze bedrag kunt u een aanvraag indienen waarna u een offerte teogestuurd krijgt.

Contactgegevens

U kunt de melding digitaal doen via deze website. De afhandeling van de aanvraag ligt bij de afdeling Openbare Werken.

Bezwaar en beroep

Van de melding wordt er een officiële bekendmaking gepubliceerd via website Overheid.nl. Iedere belanghebbende kan tegen deze melding binnen 6 weken na de datum van afkondiging bezwaar maken bij het college.

Wet en regelgeving