Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Als de gemeente een grote opdracht heeft, moet zij deze Europees aanbesteden. Alle bedrijven uit heel Europa kunnen zich inschrijven. Neem voor meer informatie over een aanbesteding contact op met de gemeente.

Als de gemeente een bedrijf wil inhuren voor een grote opdracht, moet dit met een aanbesteding. Dan kunnen alle bedrijven zich inschrijven voor de opdracht. Iedereen moet gelijke kansen hebben.

Ook kleine bedrijven en zelfstandigen zonder personeel moeten een kans maken op het krijgen van de opdracht. Daarom moeten de eisen die de overheid aan een ondernemer stelt in verhouding staan tot de opdracht. Bijvoorbeeld: een kleine ondernemer mag niet alle risico’s van een bouwproject dragen, als hij zich niet kan verzekeren tegen al deze risico’s.

Wat moet ik doen?

Zo neemt u deel aan een aanbesteding:

  • Neem contact op met de gemeente.

Contactgegevens

U neemt contact op met de gemeente als u meer informatie over aanbestedingen zoekt. Of kijk op de website TenderNed.

Wet en regelgeving