Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Als u een industrie- of bedrijfsterrein wilt gebruiken, moet u zich aan regels houden. Deze regels staan in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. De gemeente houdt hier rekening mee bij de uitgifte van bedrijfsterreinen. Een beeldkwaliteitsplan gaat over hoe een gebied eruit komt te zien. Zo staat bijvoorbeeld de inrichting van wegen en groen beschreven.

De gemeente vraagt u hoe u de grond wilt gebruiken. Hiermee wil de gemeente verkeerd gebruik van grond te voorkomen.

Hoe werkt het?

Om een bedrijfsterrein te kunnen krijgen moet de gemeente uw bedrijfsplan goedkeuren.

Contactgegevens

U neemt contact op met de gemeente. De gemeente geeft het bedrijfsterrein uit.

Bezwaar en beroep

Bij de uitgifte van bouwgrond, gaat het om een verkoopovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.

Wet en regelgeving