Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Als u grond gaat afgraven en elders gaat toepassen (grondverzet, grondtransport), moet deze grond daarvoor geschikt zijn. Grond mag niet zomaar overal worden toegepast. U dient daarvoor aan een aantal regels en voorwaarden te voldoen. Het Besluit bodemkwaliteit omvat de kaders en de landelijke regels voor het (her)gebruiken van grond en baggerspecie op landbodem. Elke gemeente heeft binnen deze kaders haar eigen beleid vastgesteld en omschreven in een Nota bodembeheer met bodemkwaliteitskaart.

Een overzicht van deze regels zijn beschreven in de folder "Regels voor hergebruik van grond en baggerspecie" opgesteld door Zeeuws Platform Bodembeheer, Samenwerkingsverband Milieutaken Oosterschelderegio, september 2014.

Wat moet ik doen?

De toepassing van grond dient vijf werkdagen voorafgaand aan de toepassing te worden gemeld op: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

Contactgegevens

Voor vragen over toepassingen van grond, kunt u contact opnemen met de gemeente: Tel. 14 0166.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u opĀ Het Zeeuws bodemvenster.

Wet en regelgeving