Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Gevaarlijke stoffen kunnen gevaarlijk zijn, omdat ze bijvoorbeeld kunnen ontploffen. Gevaarlijke stoffen mag u alleen vervoeren op aangewezen transportwegen. Zo gaat het vervoer niet door bewoond gebied.

U kunt bij de gemeente een ontheffing aanvragen. Dit betekent dat u toch toestemming krijgt om gevaarlijke stoffen te vervoeren over andere wegen. In uw verzoek moet wel staan waarom u het vervoer niet anders kunt regelen.

Wat moet ik doen?

Om een ontheffing aan te vragen, geeft u door:

  • om welk soort transport het gaat
  • waarom de gevaarlijke stoffen verplaatst moeten worden

Hoe werkt het?

Uw verzoek wordt geweigerd als uw aanvraag in strijd is met de openbare veiligheid.

Contactgegevens

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving