Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

U kunt uw geregistreerd partnerschap niet bij de gemeente laten ontbinden. Heeft u kinderen onder de 18 jaar? Dan gaat de beëindiging via de rechter. Uw advocaat stuurt een verzoekschrift en een ouderschapsplan naar de rechtbank. In een ouderschapsplan staan de afspraken over de kinderen.

Heeft u geen kinderen? U kunt een verzoek tot beëindiging van het partnerschap laten opstellen door een notaris. Komt u er samen niet uit? Dan kan uw advocaat namens u een eigen verzoek indienen bij de rechtbank. Dit heet een 'eenzijdig verzoek'.

De notaris of advocaat stuurt uw verzoek naar de gemeente waar het partnerschap is geregistreerd. Pas na inschrijving van het verzoek in de registers van de burgerlijke stand is uw partnerschap beëindigd.

Het geregistreerd partnerschap kan ook op een andere manier eindigen:

  • u laat het geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk 
  • als 1 van beiden komt te overlijden

Wat moet ik doen?

Voor het ontbinden van een geregistreerd partnerschap heeft uw advocaat nodig:

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand
  • eventueel een bewijs van de uitspraak van de rechtbank (de beschikking)
  • bewijs dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat (de akten van berusting)

Hoe werkt het?

Heeft u geen kinderen onder de 18 jaar? Dan hoeft u niet naar de rechter. U kunt uw geregistreerd partnerschap ontbinden bij de advocaat of notaris. Hier stelt u samen een overeenkomst op over de ontbinding. Deze verklaring moet worden ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente waar het partnerschap is geregistreerd. Dit heet een ontbinding met wederzijds goedvinden.

Heeft u wel kinderen onder de 18 jaar? Dan ontbindt u uw geregistreerd partnerschap via de rechter.

U sluit een overeenkomst om uit elkaar te gaan. Binnen 3 maanden hierna doet uw advocaat de melding.

Contactgegevens

U kunt niet zelf naar de gemeente gaan. Uw advocaat of notaris doet de melding bij de gemeente.

Bezwaar en beroep

U kunt tegen de beschikking van de rechtbank in beroep gaan.

Wet en regelgeving