Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Als iemand een direct gevaar is voor zichzelf en anderen en niet meewerkt aan een behandeling, kan diegene gedwongen worden opgenomen. Meestal wordt die persoon dan opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Zo kan iemand alsnog worden behandeld. De burgemeester neemt deze beslissing alleen als er echt geen andere oplossing is. Hiervoor heeft de burgemeester een geneeskundige verklaring nodig van een psychiater.

Wilt u iemand gedwongen laten opnemen? En is er geen direct gevaar? Dan kunt u hierom vragen bij de huisarts of een andere arts. De rechter beslist uiteindelijk of de persoon gedwongen opgenomen moet worden.

Wat moet ik doen?

Zo vraagt u een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis aan:

 • Is er sprake van direct gevaar? Bel dan noodnummer 112.
 • Is er geen sprake van direct gevaar?
  • U gaat naar de huisarts of een andere behandelend arts.
  • Die arts stuurt een verzoek naar de officier van justitie.
  • Als de officier van justitie de gedwongen opname ook noodzakelijk vindt, stuurt hij het verzoek door naar de rechter.
  • De rechter beslist.

Hoe werkt het?

De voorwaarden voor gedwongen opname door de burgemeester zijn onder andere:

 • Iemand is een direct gevaar voor zichzelf of zijn omgeving.
 • De persoon weigert zich te laten opnemen of behandelen.
 • Een psychiater moet achter de gedwongen opname staan.

Wet en regelgeving