Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Soms heeft de gemeente voorkeursrecht op een huis of een stuk grond. U moet uw huis of grond dan aan de gemeente aanbieden. Dit betekent dat de gemeente voorrang heeft om dit te kopen. De gemeente krijgt voorkeursrecht op gebouwen en grond waarvoor een nieuwe bestemming is vastgelegd.

U kunt de gemeente vragen om uw eigendom toch niet te kopen. Dit kan als u de rechtsvorm van uw bedrijf verandert. Bijvoorbeeld van VOF naar BV. Of als u al eerder heeft afgesproken het te ruilen of te schenken.

Is uw bedrijf of onderneming onderdeel van uw grond of gebouw? U mag eisen dat de gemeente hiermee rekening houdt bij de verkoop.

Wat moet ik doen?

Om de gemeente door te geven dat u uw gebouw of grond verkoopt, stuurt u de gemeente een brief. Deze stuurt u per aangetekende post. Hierin schrijft u:

  • wat de oppervlakte van de grond of het huis is
  • wat de grenzen van het perceel zijn volgens het kadaster

Hoe werkt het?

U hoeft uw huis of grond niet aan te bieden aan de gemeente als:

  • een familielid eigenaar wordt
  • een ander na een echtscheiding of erfenis eigenaar wordt
  • het in een openbare verkoop wordt verkocht

Contactgegevens

U stuurt een aangetekende brief naar de burgemeester en wethouders.

Wet en regelgeving