Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

De brandweer doet meer dan alleen hulpverlenen, branden blussen en rampen bestrijden. Soms moet de brandweer in actie komen voor iets anders, zoals:

  • een voordeur open breken, omdat iemand zichzelf heeft buitengesloten
  • de weg schoonmaken
  • een pand aansluiten op het brandmeldsysteem
  • het controleren van een schoorsteen met een rookproef

Omdat dit soort taken niet standaard zijn voor de brandweer, is een vergoeding voor deze kosten nodig. U betaalt voor de spullen, maar ook voor de diensten.

De brandweer valt niet meer rechtstreeks onder de gemeente, maar onder de veiligheidsregio.

Hoe werkt het?

U kunt geen kwijtschelding krijgen.

Contactgegevens

U krijgt een brief van de gemeente. Hierin staat de hoogte van het bedrag.

Wet en regelgeving