Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

U kunt bouwplannen en bouwtekeningen bij de gemeente opvragen en inkijken. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u van plan bent om bezwaar te maken tegen bouwplannen in uw buurt. U kunt de plannen en tekeningen van bestaande en nieuwe bouwwerken inzien.

In het register staat onder andere:

  • informatie over aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen (vroeger bouwvergunning)
  • bouwtekeningen (de tekeningen die horen bij aanvragen voor omgevingsvergunningen)
  • de plaats en kadastergegevens van het bouwwerk
  • informatie over de bouwwerkzaamheden

Als u zelf bouwplannen heeft dan wilt u misschien bouwtekeningen van uw woning hebben. U kunt dan tekeningen van oude bouwvergunningen uit het archief opvragen.

Hoe werkt het?

De gemeente maakt aanvragen voor nieuwe bouwwerken bekend. Pas daarna kunt u de plannen en tekeningen van de nieuwe bouwwerken opvragen. Plannen en tekeningen van bestaande bouwwerken kunt u altijd inzien.

Wat kost het?

Bij oude tekeningen wordt het kopiëren uitgevoerd door een archief- of baliemedewerker en zijn de kosten vastgelegd in de legesverordening. De kosten voor de eerste 10 dm2 zijn € 12,30. Voor grotere formaten wordt dit bedrag vermeerderd met € 5,50 voor elke 10 dm2 waarmee de oppervlakte van de tekening de 10 dm2 te boven gaat. Er zijn gegevens nodig over het object waarover de informatie wordt aangevraagd.

Contactgegevens

De bouwplannen en bouwtekeningen vraagt u op bij de gemeente.

Bouwtekeningen van pas verleende vergunningen zijn in te zien op het gemeentehuis. Belt u voor een afspraak naar: 14 0166.

Bouwtekeningen van bouwvergunningen uit het archief kunt u op deze website aanvragen via het formulier: "Aanvraag bouwtekeningen uit archief".

Wet en regelgeving