Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Een bodemonderzoek is soms nodig als u bouw- of verbouwplannen heeft. Ook wordt steeds vaker een bodemonderzoek gevraagd bij de koop of verkoop van een woning, bedrijfspand of een stuk grond. Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment.

Heeft u een onderneming of bent u van plan een bedrijf te beginnen? En heeft u daarbij een omgevingsvergunning voor het milieu nodig (vroeger milieuvergunning)? Dan moet u vaak ook een bodemonderzoek laten uitvoeren.

Bodemonderzoek kan daarnaast ook nodig zijn in de volgende gevallen:

  • U gebruikt bouwstoffen, grond of baggerspecie;
  • Het bestemmingsplan verandert.

Als de bodem niet geschikt is voor bijvoorbeeld het bouwen van een woning zal extra bodemonderzoek en soms bodemsanering noodzakelijk zijn.

Een bodemonderzoek is 5 jaar geldig (onder de voorwaarden zoals omschreven in de Nota Bouwen en Bodemkwaliteit). De kwaliteit van de bodem kan veranderen. Door activiteiten die op de bodem plaatsvinden of omdat de landelijke onderzoeksnormen strenger worden. Met een aanvullend onderzoek kunt u aangeven of de resultaten van het bodemonderzoek na die 5 jaar nog kloppen.

Wat moet ik doen?

Zo vraagt u een bodemonderzoek aan:

  • Vraag eventueel eerst advies bij de gemeente of u een bodemonderzoek moet doen.
  • Ga naar Omgevingsloket online.
  • U ziet daarna welke gegevens u moet doorgeven. Dit hangt af van de omgevingsvergunning. Het ligt eraan of deze alleen voor milieu of ook voor bouwen is afgegeven.

Hoe werkt het?

De voorwaarden voor het aanvragen van een bodemonderzoek zijn onder andere:

  • U heeft toestemming van de eigenaar van de grond waar u bodemonderzoek wilt doen. Is de grond van de gemeente? Dan vraagt u toestemming aan de gemeente.

Contactgegevens

U kunt bij de gemeente advies vragen of u bodemonderzoek moet doen. Meer informatie over de omgevingsvergunning vindt u bij het Omgevingsloket Online (OLO). Hier kunt u ook een check doen of een aanvraag indienen.

Erkende bodemonderzoeksbureaus kunt u vinden op de website van rwsleefomgeving.

Nota Bouwen- en Bodemkwaliteit (pdf)

Wet en regelgeving