Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Als u ouder wordt, wilt u nog wel in uw eigen huis blijven wonen. Hiervoor moet u uw huis misschien aanpassen. U wilt bijvoorbeeld een slaapkamer op de begane grond. Met een Blijverslening kunt u deze aanpassingen betalen.

Wat moet ik doen?

Zo vraagt u de Blijverslening aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • De gemeente beslist of u een Blijverslening mag aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvestiging (SVn).
  • U ontvangt dan een toewijzingsbrief en een aanvraagformulier.
  • U stuurt het aanvraagformulier met de gevraagde gegevens naar de SVn.
  • De SVn bekijkt of u de lening kunt terugbetalen.

Hoe werkt het?

De belangrijkste voorwaarden om een Blijverslening aan te vragen zijn:

  • U bent eigenaar-bewoner.
  • De woning is gebouwd voor 1 januari 2015.
  • U bent nog niet begonnen met de werkzaamheden waarvoor u de lening aanvraagt.
  • Bij een consumptieve lening: u bent jonger of uw mede-aanvrager is jonger dan 76 jaar.

Hoe groot is de lening?

Een Blijverslening kan zowel consumptief als hypothecair worden verstrekt. Voor een lening die consumptief wordt verstrekt, geldt een leningsbedrag van minimaal € 2.500 en maximaal € 10.000. Voor een lening die hypothecair wordt verstrekt, geldt een minimaal bedrag van € 2.500 en een maximaal bedrag van € 25.000. 

Hoe worden de aanvragen behandeld?

Op volgorde van binnenkomst. De regeling stopt als het budget is uitgeput.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.