Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

U mag niet zomaar bijen houden als hobby of vanwege uw beroep. Andere mensen kunnen daar overlast van hebben. Daarom gelden er speciale regels voor het houden van bijen. Ook moet u een ontheffing aanvragen.

Houd er rekening mee dat bijen beschermde dieren zijn.

Wat moet ik doen?

Zo vraagt u een ontheffing voor het houden van bijen aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U levert aan:
  • een situatieschets met plattegrond en eventueel foto’s
  • informatie over het aantal bijen of bijenkorven
  • informatie over eventuele beschermingsmaatregelen die u neemt
 • U betaalt bij de aanvraag.

Hoe werkt het?

De voorwaarden om een ontheffing aan te vragen voor het houden van bijen zijn:

U houdt de bijen:

 • minimaal 30 meter van de weg
 • minimaal 30 meter van een woning of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven

Kunt u zich niet aan deze voorwaarden houden? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent eigenaar van de omliggende gebouwen.
 • U neemt voldoende maatregelen om andere mensen te beschermen. Bijvoorbeeld een afscheiding van 2 meter hoog. De afscheiding staat op maximaal 6 meter van de bijenkast of bijenkorf. Bijen kunnen dan niet laag in- en uitvliegen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.