Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Een verklaring van in leven zijn of attestatie de vita, is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een persoon in leven is op het moment van afgifte van het bewijs. U kunt een verklaring van in leven zijn of een attestatie de vita alleen krijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hier om vragen.

Het verschil tussen beide documenten is:

  • Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
  • Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand. 

Van een attestatie de vita kunt u tegelijk een meertalig modelformulier aanvragen.

Wat moet ik doen?

Een verklaring van in leven zijn is een uittreksel uit de basisregistratie personen(BRP). Hierop staat dan dat u als levend bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt dit digitaal aanvragen en dan wordt het toegezonden. U kunt hiervoor ook een afspraak maken. U betaalt de kosten hiervoor bij het indenen van de aanvraag.

Attestatie de vita

Voor een attestatie de vita krijgt u een uittreksel dat wordt gemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit is een verklaring van in leven zijn dat wordt gebruikt in het buitenland. Het document is in meerdere talen opgesteld en is dus internationaal te gebruiken. Een attestatie de vita moet u persoonlijk aan de balie aanvragen. In de attestatie de vita staat dat u in leven bent verschenen aan de balie. 

U hebt bij uw afspraak het volgende nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs.
  • uw pinpas of contanct geld (het bedrag dat u moet betalen bedraagt € 13,80).
  • eventueel de brief van de instantie waarinstaat dat u een attestatie de vita nodig heeft

Wat kost het?

Vraagt een (pensioen)fonds een verklaring van in leven zijn of attestatie de vita van u? Dan hoeft u niet te betalen als het gaat om een uitkering van een pensioenregeling. Neem voor de gratis afgifte van de verklaring het schriftelijk verzoek mee van uw (pensioen)fonds. Gratis afgifte geldt ook als u het nodig hebt voor een pensioenfonds binnen de Europese Unie. Neem dan ook het schriftelijk verzoek van uw pensioenfonds mee.

Een attestatie de vita voor gebruik in het buitenland (meertalig modelformulier) kost € 14,00.

Contactgegevens

Let op!

Doe uw aanvraag voor een bewijs van in leven zijn online. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken. Lukt online aanvragen niet? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak.

Wet en regelgeving