Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Als u een alarmsysteem in uw huis of bedrijf wilt installeren, moet u een omgevingsvergunning bij de gemeente aanvragen. Het systeem moet voldoen aan de voorwaarden die staan in de vergunning.

Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen en is een melding voldoende. Voor een alarminstallatie in een monument is meestal is wel een vergunning nodig.

Wat moet ik doen?

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een alarminstallatie geeft u door:

  • wat voor soort installatie u wilt plaatsen en hoe deze werkt
  • waar u de installatie wilt installeren
  • 2 waarschuwingsadressen, inclusief telefoonnummers en namen van contactpersonen

Hoe werkt het?

De belangrijkste voorwaarde is:

  • Het alarmsysteem geeft een voor de omgeving opvallend geluid of lichtsignaal af.

Contactgegevens

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij Omgevingsloket online.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving