Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Ophaalschema

Vanaf oktober 2016 is de inzameling van kunststofafval in de gemeente Tholen gewijzigd. Vanaf januari 2017 zal ook een wijziging plaatsvinden in het inzamelen van restafval. Voortaan zal de grijze kliko eens per vier weken worden geledigd.

Recyclemanager. Afvalinzamelingsschema via app of website

U kunt het afvalschema inzien via de website recyclemanager  of de app downloaden in de app- of playstore. De app geeft zelfs een seintje wanneer u welke container aan de weg moet zetten en bevat bovendien tips voor het beter scheiden van uw afval.

Afvalkalender downloaden (pdf)

Een nieuwe pdf-versie van de afvalkalender kunt u ook downloaden op de website van de Zeeuwse reinigingsdienst (ZRD).

Zeeuwse Reinigings Dienst (ZRD)

In de gemeente Tholen wordt het huishoudelijk afval door de Zeeuwse Reinigings Dienst (ZRD) gescheiden ingezameld. Meer informatie over Afval en Afvalinzameling vindt u op de website van de ZRD: www.zrd.nl

Elk huishouden produceert afval, zoals groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), plastic en restafval. Dit noemen we huishoudelijk afval. Groente-, tuin en fruitafval, glas, papier, drankkartons en plastic zijn herbruikbaar. Restafval en gft-afval worden om de week door de ZRD ingezameld. Afval dat schadelijk is voor het milieu, zoals klein chemisch afval, kunt u op de milieustraat inleveren.

Plastic, inzameling

Het plastic afval kunt u verzamelen in speciale plastic zakken die u bij de ZRD kunt bestellen. De inzamelingsdagen kunt u per kern vinden in de Afvalkalenders op deze pagina of via de recyclemanager website of app. Meer informatie over Plastic, inzameling.

Afvalcontainers

Extra afvalcontainer aanvragen of is uw afvalcontainer kwijt of stuk? Lees er meer over op de pagina: Afvalcontainers.

Bedrijfsafval

Bedrijfsafval wordt niet door de gemeente ingezameld. U dient daarvoor een particuliere inzamelaar te benaderen.

Contactgegevens

U kunt bij de ZRD meer informatie krijgen over Afvalinzameling.

Wet en regelgeving