Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

U mag alleen vuil of afval storten op de daarvoor aangewezen plaatsen (bijvoorbeeld een aanbiedstation). U kunt het afval ook aanbieden aan een erkend afvalinzamelaar.

Het is verboden om vuil of afval te storten op andere plaatsen. Dit geldt ook voor groenafval. Het is mogelijk om een tijdelijke ontheffing op dit verbod te krijgen. Met de ontheffing mag u het afval voor een periode op uw eigen (bedrijfs)terrein opslaan.

Wat moet ik doen?

Om een ontheffing aan te vragen, geeft u door:

  • welk soort afval het is
  • hoeveel afval het is
  • waarom u het afval wilt opslaan
  • hoe lang u het afval wilt opslaan
  • wanneer en hoe laat u het wilt opslaan

Contactgegevens

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Dit kunt u via de website of telefonisch doen.